top of page

Activiteit:

Gebedshuis:

Datum/tijd:

Adres:

Programma

Carillon Jukebox en lezing RCE

Laurenskerk

Donderdag 2 juni, 13:00 - 16:00

Laurenskerk ©Rubén Dario Kleimeer.jpg
google maps.webp

Kosten:

Gratis

#heiligehuisjesrotterdam

  • Facebook
  • Instagram

Carillon Jukebox
en lezing RCE

13:00 - 14:00
Carillon Jukebox. Dien je verzoekje in via stadsbeiaardeier@rotterdam.nl en kom luisteren!

14:00 - 16:00
Van oudsher zijn kunstuitingen in kerken ingegeven vanuit een theologisch perspectief. De relatie tussen God en de mens staat daarbij centraal. Kunstenaars benutten daarbij bijvoorbeeld afbeeldingen uit het oude of nieuwe testament. 
 
De RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  organiseert ‘van verticaal naar horizontaal’, waarbij we de rol van kunst voor kerken onderzoeken. Met bijdragen door kunsthistoricus Joost de Wal (kunsthistoricus) Elles van Veghel (directeur Laurenskerk) en Krien Clevis (fotograaf en kunstenaar).
 
Daarna vindt er een gesprek plaats met de aanwezigen over de vraag of en zo ja welke rol kunst en kunstenaars kunnen spelen in het actuele vraagstuk van de gebedshuizen anno nu. Ook wordt stil gestaan bij de vraag wie of wat een dergelijke impuls zou kunnen faciliteren.
Het gesprek staat onder leiding van Sander Ummelen van De Kerkvernieuwers.

Krien.jpg
Joost.jpg
bottom of page